ਅੰਗੋਲਨ ਕਵਾਂਜ਼ਾ

ਕਵਾਂਜ਼ਾ (ਚਿੰਨ: Kz; ਆਈ ਐਸ ਓ 4217 ਕੋਡ: AOA) ਅੰਗੋਲਾ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1977 ਤੋਂ ਕਵਾਂਜ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਰਤੋਂ ਚ ਹਨ।

ਅੰਗੋਲਨ ਕਵਾਂਜ਼ਾ
ISO 4217 codeAOA
Central bankBanco Nacional de Angola
 Websitewww.bna.ao
User(s) Angola
Inflation13.1%
 SourceThe World Factbook, 2009 est.
Subunit
 1/100cêntimo
SymbolKz
Coins
 Freq. used1, 2, 5, 10 kwanzas
 Rarely used10, 50 cêntimos
Banknotes10, 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000 kwanzas