ਆਮੋਦ ਇੱਕ ਏਹੋ ਜੇਹਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਹੁਚੌਂਦਾ ਹੈ। 

ਦਰਸ਼ਕ ਸਡ਼ਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ (2003)

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ