ਉਰੁਮਚੀ

ਚੀਨ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ

ਇਹ ਚੀਨ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ (ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਔਫ਼ ਚਾਈਨਾ) ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।

ਭੂਗੋਲ ਸੋਧੋ

 
ਚੀਨ (ਤਾਈਵਾਨ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧੋ

ਆਬਾਦੀ ਸੋਧੋ

ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸੋਧੋ