ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਕਾਰਾਗੰਡੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਕਜ਼ਾਖ਼ਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।