ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"{{Infobox Officeholder | name = ਡਾ ਰਾਜਿਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ | image = Rajendra Prasad portrait.jpg | office ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("{{Infobox Officeholder | name = ਡਾ ਰਾਜਿਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ | image = Rajendra Prasad portrait.jpg | office ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)