"ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
(ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਧਾਈ - ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੋੜ)
ਛੋNo edit summary
ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਿਕ ਵਰਣਕਰਮ ਬਿਜਲਈ ਚੁੰਬਕੀ ਵਰਣਕਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲਈ ਚੁੰਬਕੀ ਕਿਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਨਵੀ ਅੱਖ ਹਵਾ ਵਿੱਚ 380 ਤੋਂ 750 nmਨੈਨੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲਈ ਵੇਖਦੀਚੁੰਬਕੀ ਹੈ।ਕਿਰਨਾਹਟ ਵੇਖ Electromagnetic radiation ।ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਅਪਵਰਤਨ ਗੁਣਾਂਕ (refractive index ) ਦੇ ਗੁਣਕ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੈ। ਆਵ੍ਰੱਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਇਹ 400 - 790 ਟੈਰਾ ਹਰਟਜ ਦੇ ਬਰੇ ਬਰਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਙਾਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਹੈ। ਅੱਖ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 555 nmਨੈਨੋ ਮੀਟਰ ( 540 THz ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਵਰੰਆਕਰਮ ਵਰਣਕਰਮ ਦੇ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਣਕਰਮ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਅੱਖ ਜਾਂ ਮਸਤਸ਼ਕ ਵੇਖ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਰਾ , ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਅਨੁਪਸਥਿਤ ਹਨਹਨ। ਇਹ ਇਸ । ਇਹ ਇਸਲਈਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਲਹਿਰਤਰੰਗ ਦੈਰਘਿਅਲੰਬਾਈ ਵਲੋਂਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹੈ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਲਾਲ ਦੇ ਛਾਇਆ ਛਾਏ । <br />
 
[[ਤਸਵੀਰ:Srgbspectrum.png|centre|ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਰਣਕਰਮ ਦਾ sRGB ਅਨੁਵਾਦ]]