"ਟਰਾਂਸਨਿਸਤਰੀਆ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
|footnote_ਅ = ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
|footnote_ਬ = ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ [[ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ|ਰੋਮਾਨੀਆਈ]] ਦੇ ਤੁਲ।
|footnote_ਸ = ਅੰਸ਼-ਪ੍ਰਵਾਨਤ [[ਅਬਖ਼ਾਜ਼ੀਆ|ਅਬਖ਼ਾਜ਼ੀਆ ਗਣਰਾਜ]], [[ਨਗੌਰਨੋ-ਕਾਰਾਬਾਖ ਗਣਰਾਜ]] ਅਤੇ [[ਦੱਖਣੀ ਓਸੈਟੀਆ]] ਤੱਕ ਸੀਮਤਸੀਮਤ।
|footnote_ਦ = ਮੋਲਦਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਨ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਲਦਾਵੀ ਲਿਊਲਿਊ।
|footnote_ਕ = +੩੭੩ ੫ ਅਤੇ +੩੭੩ ੨।
|footnote_ਖ = ਕਈ ਵਾਰ .ru ਅਤੇ .md ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
13,129

edits