ਦ ਡਾਰਕ ਨਾਈਟ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"{{Infobox film | name = ਦ ਡਾਰਕ ਨਾਈਟ | image = The_dark_knight.jpg | image_size = 220px | caption = ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਰਿਲ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("{{Infobox film | name = ਦ ਡਾਰਕ ਨਾਈਟ | image = The_dark_knight.jpg | image_size = 220px | caption = ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਰਿਲ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)