"ਮਿਸਲ ਘਨੱਈਆ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਛੋ
ਛੋ
੧੭੮੩ ਵਿਚ ਘਨੱਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਕਟੋਚ ਦਿਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਗਲ ਨਾਜ਼ਿਮ [[ਸੈਫ਼ ਅਲੀ ਖਾਂ]] ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ।