"ਦੋਹਰਾ ਤਾਰਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਤਸਵੀਰ
(ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਧਾਈ)
(ਤਸਵੀਰ)
[[File:Artist's impression of the evolution of a hot high-mass binary star.ogv|thumb|350px|Artist's impression of the evolution of a ਗਰਮ ਉਚ-ਪੁੰਜ ਦੋਹਰੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ]]
ਖਗੋਲਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਤਾਰਾ ਦੋ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ -
* ਇਹ ਦੋ ਤਾਰੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਵਿਤਾਰਾ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਗੁਰੁਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹਨ