ਐਂਡਰੌਇਡ (ਔਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ): ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"{{ਗਿਆਨਸੰਦੂਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ | ਨਾਮ ='''ਐਂਡਰਾਇਡ''' | ਲੋਗੋ =<br />100px<..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("{{ਗਿਆਨਸੰਦੂਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ | ਨਾਮ ='''ਐਂਡਰਾਇਡ''' | ਲੋਗੋ =<br />100px<..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)