"ਪਾਲੀਮਰ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
("ਬਹੁਲਕ ਜਾਂ ਪਾਲੀਮਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੂਖਮ ਅਣੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨਿਕ ਯੋਗਿ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
{{Quote box
ਬਹੁਲਕ ਜਾਂ ਪਾਲੀਮਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੂਖਮ ਅਣੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨਿਕ ਯੋਗਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਲ ਅਣੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੋਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਲੀਮਰੀਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੀਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਰਤਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈਆਂ ਯਾਨੀ ਮੋਨੋਮਰ ਯੋਜਕੀ ਬੰਧਨ (ਕੋਵੈਲੇਂਟ ਬਾਂਡ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਲੂਲੋਜ, ਲੱਕੜੀ, ਰੇਸ਼ਮ, ਤਵਚਾ, ਰਬੜ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਲੀਮਰ ਹਨ। ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰਾਸਾਇਣਕ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਇਥੀਲੀਨ, ਟੇਫਲਾਨ, ਪਾਲੀ ਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਲੀਮਰ ਹਨ।
|title = IUPAC definition
|quote = Substance composed of [[macromolecules]].
 
''Note'': Applicable to substance macromolecular in nature like cross-linked<br/>systems that can be considered as one macromolecule.
}}
ਬਹੁਲਕ'''ਪਾਲੀਮਰ''' {{IPAc-en|ˈ|p|ɒ|l|ɨ|m|ər}}<ref>{{cite web|title=polymer - definition of polymer|url=http://www.thefreedictionary.com/polymer|publisher=[[TheFreeDictionary.com|The Free Dictionary]]|accessdate=23 July 2013}}</ref><ref>{{cite web|title=Define polymer|url=http://dictionary.reference.com/browse/polymer|publisher=[[Dictionary.com|Dictionary Reference]]|accessdate=23 July 2013}}</ref>ਜਾਂ ਪਾਲੀਮਰਬਹੁਲਕ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੂਖਮ ਅਣੂਆਂਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲਾਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਅਣੂ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨਿਕਮੈਕਰੋ ਯੋਗਿਕਮਾਲੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਲ ਅਣੂਆਂਉਪ-ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੋਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਲੀਮਰੀਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਲੀਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਰਤਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈਆਂ ਯਾਨੀ ਮੋਨੋਮਰ ਯੋਜਕੀ ਬੰਧਨ (ਕੋਵੈਲੇਂਟ ਬਾਂਡ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਲੂਲੋਜ, ਲੱਕੜੀ, ਰੇਸ਼ਮ, ਤਵਚਾ, ਰਬੜ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਲੀਮਰ ਹਨ। ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰਾਸਾਇਣਕ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਇਥੀਲੀਨ, ਟੇਫਲਾਨ, ਪਾਲੀ ਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਲੀਮਰ ਹਨ।
 
==ਹਵਾਲੇ==
{{ਹਵਾਲੇ}}