"ਬਾਡਨ-ਵਰਟਮਬਰਕ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"{{ਜਾਣਕਾਰੀਡੱਬਾ ਜਰਮਨ ਰਾਜ |Name = ਬਾਡਨ-ਵਿਊਟਮਬੁਰਕ<br/>Baden-Württemberg |German_name = |stat..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("{{ਜਾਣਕਾਰੀਡੱਬਾ ਜਰਮਨ ਰਾਜ |Name = ਬਾਡਨ-ਵਿਊਟਮਬੁਰਕ<br/>Baden-Württemberg |German_name = |stat..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)
13,129

edits