"ਡਾਇਓਡ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
[[Image:Diode-closeup.jpg|thumb|right|Closeupਇੱਕ ofਡਾਇਓਡ aਦਾ diodeਕਲੋਜ਼ਅੱਪ, showing the squareਵਰਗ-shapedਨੁਮਾ semiconductorਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ crystalਬਲੌਰ ''(blackਖੱਬੇ objectਕਾਲਾ onਕਾਲਾ left)''. ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।]]
[[Image:Dioden2.jpg|thumb|right|ਵਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਧਚਾਲਕ ਡਾਇਓਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ-ਰੇਕਟੀਫਾਇਰ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਡਾਇਓਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਡਾਇਓਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੈਂਡ ਕੈਥੋਡ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਚਾਰਜ (ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਾ) ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਾਇਓਡ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।<ref name="Tooley">{{cite book
| last = Tooley