"ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
No edit summary
[[File:E coli at 10000x, original.jpg|thumb|250px|right| ''[[Escherichia coli]]'' [[ਬੈਕਟੀਰੀਆ]] ਦਾ 10,000 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ]]
'''ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵ''' ({{lang-el|μικρός}}, ''mikros'', "ਸੂਖ਼ਮ" ਅਤੇ {{lang|grc|ὀργανισμός}}, ''organismós'', "ਜੀਵ") ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੰਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖੁਰਦਬੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ [[ਇੱਕਸੈੱਲੀ ਜੀਵ| ਇੱਕਸੈੱਲੀ]]<ref name=Brock>{{cite book | author = Madigan M, Martinko J (editors) | title = Brock Biology of Microorganisms | edition = 13th | publisher = Pearson Education | year = 2006 | isbn = 0-321-73551-X |page = 1096}}</ref> ਜਾਂ [[ਬਹੁਸੈੱਲੀ ਜੀਵ| ਬਹੁਸੈੱਲੀ]] ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।