"ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
Babanwalia ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਸਟੀਫ਼ਨ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: Stephen ਵਿਚਲੇ ph ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
No edit summary
ਛੋ (Babanwalia ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਸਟੀਫ਼ਨ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: Stephen ਵਿਚਲੇ ph ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
13,129

edits