ਗਿੱਟਾ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"{{Infobox anatomy | Name = ਗਿੱਟਾ | Latin = articulatio talocrural is | GraySubject = 95 | GrayPage = 349 | Image = Ank..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("{{Infobox anatomy | Name = ਗਿੱਟਾ | Latin = articulatio talocrural is | GraySubject = 95 | GrayPage = 349 | Image = Ank..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)
13,129

edits