"ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
Gaurav Jhammat moved page ਬਣਤਰਵਾਦ to ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ over redirect: ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਸਿਰਲੇਖ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ...
ਛੋ (Needs improvement)
ਛੋ (Gaurav Jhammat moved page ਬਣਤਰਵਾਦ to ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ over redirect: ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਸਿਰਲੇਖ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ...)