ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"'''ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ''' ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਾਇਕ ਹੈ| ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਗਿੱਲ ਰੋੜ ਲ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("'''ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ''' ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਾਇਕ ਹੈ| ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਗਿੱਲ ਰੋੜ ਲ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)