"ਭੂਤ ਵਾੜਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"'''ਭੂਤ ਵਾੜਾ'''ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("'''ਭੂਤ ਵਾੜਾ'''ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)