"ਪੰਜ ਪਰਿਆਗ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
Babanwalia ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਯਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਰਿਆਗ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: ਹਿੱਜੇ ਬਣਾਊਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ
(ਫਰਮਾ ਜੋੜਿਆ)
ਛੋ (Babanwalia ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਯਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਰਿਆਗ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: ਹਿੱਜੇ ਬਣਾਊਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ)
13,129

edits