ਨਿਕੋਲੌਸ ਕੋਪਰਨੀਕਸ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"{{Infobox scientist | name = ਨਿਕੋਲੌਸ ਕੋਪਰਨੀਕਸ | image = Nikolaus Kopernikus.jpg | caption = 1580 portrai..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("{{Infobox scientist | name = ਨਿਕੋਲੌਸ ਕੋਪਰਨੀਕਸ | image = Nikolaus Kopernikus.jpg | caption = 1580 portrai..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)