"ਰਾਮਸਰ, ਮਾਜ਼ਨਦਰਾਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"{{ਬਾਰੇ|ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ|ਜਲਗਾਹ ਰੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ|ਰਾਮਸਰ ਸਮਝੌਤਾ}} {{Infobox settlemen..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("{{ਬਾਰੇ|ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ|ਜਲਗਾਹ ਰੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ|ਰਾਮਸਰ ਸਮਝੌਤਾ}} {{Infobox settlemen..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)
13,129

edits