"ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਚਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
("{{Infobox anatomy | Name = ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਚਨ ਨਾਲੀ | Latin = Tractus digestorius (mouth to anus),<..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
No edit summary
| DorlandsID =
}}
'''ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਚਨ ਨਾਲੀ''' ( Digestive or Alimentary Canal) 25 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤਤ ਲੰਮੀ ਨਲੀ ਹੈ। ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ‌ ਗਰਾਸਨਾਲ, ਮਿਹਦਾ, [[ਡੂਡੀਨਮਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ]], [[ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ]], [[ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀਰੈਕਟਮ]], ਰੈਕਟਮ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਦਾਦਵਾਰਗੁਦਾਰਾਹ ਤੋਂ ਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।