"ਵਾਯੂਜੀਵੀ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
Charan Gill ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਵਾਯੁਜੀਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਾਯੂਜੀਵੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ
("'''ਵਾਯੂਜੀਵੀ ਜੀਵ''' ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੀ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
ਛੋ (Charan Gill ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਵਾਯੁਜੀਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਾਯੂਜੀਵੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ)