"ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"{ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ} ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਹੈ| ਉਹ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("{ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ} ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਹੈ| ਉਹ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)