"ਵਾਕੰਸ਼" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

Dear
ਛੋ (clean up using AWB)
(Dear)
ਟੈਗ: ਮੋਬਾਈਲੀ ਸੋਧ ਮੋਬਾਈਲੀ ਵੈੱਬ ਸੋਧ
ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, '''ਵਾਕੰਸ਼''' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। [[ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ]] ਵਿੱਚ, ਵਾਕੰਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੂਹ (ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ) ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੀ ਵਾਕ-ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। <ref>{{cite book | title=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਨ - ਭਾਗ III | publisher=ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ | pages=11}}</ref>
 
==ਹਵਾਲੇ==
{{ਹਵਾਲੇ}}
 
{{ਛੋਟਾ}}
 
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਵਾਕੰਸ਼]]
ਗੁਮਨਾਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ