"ਇਜ਼ਰਾਇਲ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
==ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਸਮਾਂ==
 
ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰੀਟੀਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਤ ਪਰਿਸਤੀਥਿ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਯਹੂਦੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਚੂਕਿਆ ਸੀ ! ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹਗਨਾ , ਇਰਗੁਨ ਅਤੇ ਲੋਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਰੀਟੀਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵਹੀਂ ਹਜਾਰੋ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਜਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ! ਉਦੋਂ ਸੰਨ ੧੯੪੭ ਵਿੱਚ ਬਰੀਟੀਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦੋਨਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ! ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਨੂੰ ( ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ੧੮੧ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ) ਨਵੰਬਰ ੨੯ , ੧੯੪੭ ਮਾਨਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ , ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ! ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਰੁਸਲੇਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਗਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੇਰੁਸਲੇਮ ਨੂੰ ਸਰਪੁਰ ਇਸਪੇਕਟਰੁਮ ( curpus spectrum ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ! ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਹੀਂ ਅਰਬ ਸਮੁਦਾਏ ਨੇ ਨਵੇੰਬਰ ੧ ੧੯੪੭ ਤਿੰਨ ਦੇਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ! ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਤੀਥਿ ਬੰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ੨੫੦ , ੦੦੦ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਲੋਕੋ ਨੇ ਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ! ੧੪ ਮਈ ੧੯੪੮ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਸਮੁਦਾਏ ਨੇ ਬਰੀਟੀਸ਼ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਜਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਉਦੋਂ ਸਿਰਿਆ , ਲੀਬਿਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਨੇ ਇਜਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ੧੯੪੮ ਦੇ ਅਰਬ - ਇਜਰਾਇਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੁਈ ! ਸਉਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਤੱਦ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜਕੇ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ , ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੁਈ ਅਤੇ ਜੋਰਡਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਅਵਤਰਿਤ ਹੁਈ ਜਿਵੇਂ green line ( ਹਰੀ ਰੇਖਾ ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੇ ਗਜਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ , ਕਰੀਬ ੭੦੦੦੦੦ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ! ਇਜਰਾਇਲ ਨੇ ੧੧ ਮਈ , ੧੯੪੯ ਵਿੱਚ ਸਿਉਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ !
 
== ਵਿਵਾਦ ਏਵਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੋਤੇ==