ਯੂਟਿਲੀਟੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
No edit summary
No edit summary
'''ਯੂਟਿਲੀਟੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ''' ਕੁੱਝ([[ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ]]: ਵਿਸ਼ੇਸ਼Utility ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂSoftware) ਦਾਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ[[ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ]] ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹਹੈ। ਇਹ [[ਕੰਪਿਊਟਰ]] ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਨ।[[ਅੈਂਟੀਵਾਇਰਸ]] ਯੂਟਿਲੀਟੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
 
{{ਆਧਾਰ}}