"ਨਿੱਬਲ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
("ਨਿੱਬਲ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ।4 ਬੀਟਾਂ ਜਾ ਅੱਧੀ ਬਾਇਟ ਨੂ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
ਨਿੱਬਲ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ।4 ਬੀਟਾਂ ਜਾ ਅੱਧੀ ਬਾਇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ]]