"ਸੋਚਿ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
|mun_data_as_of=ਜੂਨ 2009
|urban_okrug_jur=ਸੋਚੀ ਅਰਬਨ ਓਰਕੁਗ
|urban_okrug_jur_
|urban_okrug_jur_ref=<ref name="Ref753"/>
|mun_admctr_of=ਸੋਚੀ ਅਰਬਨ ਓਰਕੁਗ
|mun_admctr_of_
|mun_admctr_of_ref=<ref name="Ref753"/>
|leader_title=Head
|leader_title_ref=<ref name="Head">[http://www.sochiru.ru/ Official website of Sochi] {{ru icon}}</ref>