"ਸੋਚਿ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
|established_date=1838
|established_title=
|established_date_ref=<ref name=mus/>established_date_<ref name="GSE">[[Great Soviet Encyclopedia]]. [http://bse.sci-lib.com/article104967.html Entry on Sochi] {{ru icon}}</ref>
|current_cat_date=
|current_cat_date_ref=