"ਬਰਾਹੂਈ ਭਾਸ਼ਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

("Brahui language" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
 
ਇਸਦੇ [[ਵਿਅੰਜਨ]] ਵੀ ਬਲੋਚੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਰਾਹੂਈ ਵਿੱਚ ਖਹਿਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
{| class="wikitable" style="text-align: center"
 
! Labial
! Dental
! Alveolar
! Retroflex
! Palatoalveolar
! Palatal
! Velar
! Glottal
|-
! Stop
| {{ਫਰਮਾ:IPA|p b}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|t d}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|ʈ ɖ}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|k ɡ}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|ʔ}}
|-
! Affricate
| {{ਫਰਮਾ:IPA|t͡ʃ d͡ʒ}}
|-
! Fricative
| {{ਫਰਮਾ:IPA|f}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|s z}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|ʃ ʒ}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|x ɣ}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|h}}
|-
! Tap
| {{ਫਰਮਾ:IPA|ɾ}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|ɽ}}
|-
! Nasal
| {{ਫਰਮਾ:IPA|m}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|n}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|ɳ}}
| ({{ਫਰਮਾ:IPA|ŋ}})
|-
! Lateral
| {{ਫਰਮਾ:IPA|l ɬ}}
|-
! Semivowel
| {{ਫਰਮਾ:IPA|w}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|j}}
|}
 
== ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ==