"ਕਾਰਲੋਸ ਫਿਊਨਤੇਸ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
'''ਕਾਰਲੋਸ ਫਿਊਨਤੇਸ ਮਾਸੀਆਸ''' (11 ਨਵੰਬਰ 1928 – 15 ਮਈ 2012) ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ [[ਦ ਗਾਰਜ਼ੀਅਨ]] ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ "ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰਤਰੀਨ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ"।
==ਜ਼ਿੰਦਗੀ==
ਕਾਰਲੋਸ ਫਿਊਨਤੇਸ 11 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਨਾਮਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਾਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਥੇ ਇਸਦਾ ਪਿਤਾ ਸਫ਼ਾਰਤ ਕਾਰਰਾਜਦੂਤ ਸੀ।<ref name=NYT /><ref name=LAT /> ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸਾਂਤਿਆਗੋ, ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚਜਿਹੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇਗੁਜ਼ਰਿਆ।<ref ਆਪਣੇname=G/> ਮੁਲਕ ਦੀਇਹ ਤਕਦੀਰਇੱਕ ਅਤੇਐਸਾ ਇਸਅਨੁਭਵ ਵਾਬਸਤਗੀਸੀ ਦਾਜਿਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸਉਸ ਜਿਸਨੇ ਤਰੀਕੇਬਾਅਦ ਨਾਲਵਿਚ ਹੋਇਆ,ਇਕ ਉਸਆਲੋਚਕੀ ਦਾਅਜਨਬੀ ਲੁਤਫ਼ਦੇ ਭਰਪੂਰਤੌਰ ਹਾਲਤੇ ਉਸਲਾਤੀਨੀ ਨੇਅਮਰੀਕਾ ਇਕਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨਵੇਖਣ ਵਿੱਚਪਰਖਣ ਲਿਖਿਆਦੀ ਹੈਯੋਗਤਾ ਕਿਦੇ ਸਿਨੇਮਾਤੌਰ ਵਿੱਚਤੇ ਇਕਬਿਆਨ ਫ਼ਿਲਮਕੀਤਾ।<ref ਦੇਖਦੇname=BBC/> ਹੋਏ1934 ਜਦਤੋਂ ਨਵ1940 ਉਮਰਤੱਕ ਕਾਰਲੋਸਫਿਊਨਤੇਸ ਨੇਦਾ ਮੈਕਸਿਕੋਪਿਤਾ ਦੇ[[ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਕੌਮੀਡੀ.ਸੀ.]] ਹੀਰੋਵਿਖੇ ਨੂੰਮੈਕਸੀਕੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂਨਿਯੁਕਤ ਹਥੋਂਸੀ,<ref ਜ਼ਿੱਚname=WP>{{cite ਹੁੰਦੇnews ਹੋਏ|url=http://www.washingtonpost.com/entertainment/books/carlos-fuentes-mexican-novelist-dies-at-83/2012/05/15/gIQAx7dxRU_story.html ਦੇਖਿਆ|title=Carlos ਤਾਂFuentes, ਉਹMexican ਆਪਣੀnovelist, ਸੀਟdies ਤੇat ਖੜ੍ਹਾ83 ਹੋ|author=Marcela ਕੇValdes ਨਾਅਰੇ|date=May ਲਗਾਉਣ16, ਲੱਗਿਆ।2012 ਇਸ|work=The ਨੂੰWashington ਫ਼ੌਰਨPost ਸਿਨੇਮਾ|accessdate=May ਹਾਲ16, ਤੋਂ2012}}</ref>ਜਿਥੇ ਕਾਰਲੋਸ ਬਾਹਰਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਕੱਢਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾਵਿਚ ਗਿਆ।ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਊਨਤੇਸਅਤੇ ਰਵਾਂ ਹੋਇਆ।<ref name=G/><ref name=WP/> ਉਸ ਨੇ ਜਨੇਵਾਇਸ ਤੋਂਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਲਿਖਣ ਦੀਦਾ ਡਿਗਰੀਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਸਲਆਪਣਾ ਕੀਤੀ।ਰਸਾਲਾ
ਕਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।<ref name=G/>
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਬਸਤਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਭਰਪੂਰ ਹਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਨਵ ਉਮਰ ਕਾਰਲੋਸ ਨੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਹਥੋਂ ਜ਼ਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਊਨਤੇਸ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
 
==ਹਵਾਲੇ==
{{ਅਧਾਰ}}
{{ਹਵਾਲੇ}}
 
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਵਲਕਾਰ]]