"ਗੁਲਾਗ ਆਰਕੀਪੇਲਾਗੋ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
("{{Infobox book| | name = ਗੁਲਾਗ ਆਰਕੀਪੇਲਾਗੋ | image = Gulag Archipelago.jpg | image_size = 200px | image c..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
{{Infobox book|
| name = ਗੁਲਾਗ ਆਰਕੀਪੇਲਾਗੋ
| image = [[file:Gulag Archipelago.jpg]]
| image_size = 200px
| image caption =