"ਸਟਰੈਟੋਸਫ਼ੀਅਰ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
("ਟਰੋਪੋਸਫ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਿ.ਮੀ. ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸਟਰੈਟੋਸਫ਼ੀਅਰ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
ਟਰੋਪੋਸਫ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਿ.ਮੀ. ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸਟਰੈਟੋਸਫ਼ੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਲਵਾਸ਼ਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟਰੈਟੋਸਫ਼ੀਅਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਟਰੋਪੋਸਫ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਵਾਯੂਮੰਡਲ]]