"ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
(spacing)
{{for|reader help on ISBNs|Help:ISBN}}
{{Use dmy dates|date=March 2013}}
{{Infobox identifier
| name = International Standard Book Number
| image = EAN-13-ISBN-13.svg
| image_caption = A 13-digit ISBN, 978-3-16-148410-0, as represented by an [[International Article Number (EAN)|EAN-13 bar code]]
| acronym = ISBN
| start_date = {{Start date | 1970}}
| organisation = International ISBN Agency
| digits = 13 (formerly 10)
| check_digit = Weighted sum
| example = 978-3-16-148410-0
| website = {{URL|www.isbn-international.org}}
}}
'''ਆਈ. ਐਸ. ਬੀ. ਐਨ.''' ਜਿਸ ਨੂੰ  ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ ਯਾ ਸੰਖਿਆ ਅੰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੂਠਾ ਸੰਖਿਆ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਅੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ੋਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੇਵਲ ਉੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।ਆਈ. ਐਸ. ਬੀ. ਐਨ. ਸੰਖਿਆ  ਅੰਕ ਵਿੱਚ ੧੦ ਅੰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।2007 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅੰਕ 13 ਹੋ ਗਏ।
 
1,517

edits