"ਗਰਟਰੂਡ ਐਲੀਓਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
("Gertrude B. Elion" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
 
'''ਗਰਟਰੂਡ ਬੈਲੀ ਐਲੀਓਨ''' (23 ਜਨਵਰੀ 1918 – 21 ਫਰਵਰੀ 1999)<ref name="formemrs">{{ਫਰਮਾ:Cite journal|last1=Avery|first1=Mary Ellen|authorlink=Mary Ellen Avery|doi=10.1098/rsbm.2007.0051|title=Gertrude Belle Elion. 23 January 1918 -- 21 February 1999|journal=[[Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society]]|volume=54|pages=161–168|year=2008|pmid=|pmc=}}</ref> ਇੱਕ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|American]] [[ਜੀਵ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ|biochemist]] ਅਤੇ ਫਰਮਾਕਾਲੋਜਿਸਟ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 1988 ਦਾ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜਾਰਜ ਐਚ ਹਿਚਿੰਗਜ ਅਤੇ ਸਰ ਜੇਮਜ ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਚਿੰਗਜ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਨੇਕ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ [[ਏਡਜ਼|AIDS]] ਦੀ ਦਵਾ AZT ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। <ref>Holloway, M. (1991) ''Profile: Gertrude Belle Elion – The Satisfaction of Delayed Gratification'', Scientific American '''265'''(4), 40–44. </ref><ref><cite class="citation encyclopaedia" id="CITEREFChast1970.E2.80.9380">Chast, François (1970–80). </cite></ref><ref>{{ਫਰਮਾ:Cite book|author=McGrayne, Sharon Bertsch|title=Nobel Prize Women in Science|publisher=Carol Publishing Group|year=1998|chapter=Gertrude Elion|pages=280–303}}</ref>
 
== References ਹਵਾਲੇ==
{{Reflist|35em}}
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜਨਮ 1918]]