"ਗਰਟਰੂਡ ਐਲੀਓਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
{{Infobox scientist
| birth_name = Gertrudeਗਰਟਰੂਡ Belleਬੈਲੀ Elionਐਲੀਓਨ
| name = Gertrudeਗਰਟਰੂਡ Elionਐਲੀਓਨ
| image = Gertrude Elion.jpg
| image_size =
| alt =
| caption =
| birth_date = {{Birth date|df=y|1918|01|23}}
| birth_place = [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]]
| death_date = {{Death date and age|df=y|1999|02|21|1918|01|23}}
| death_place = [[ਚੈਪਲ ਹਿਲ, ਉੱਤਰੀ ਕੀਰੋਲਾਇਨਾ]], USAਅਮਰੀਕਾ
| residence =
| citizenship = [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]]