"ਪੀਐਰੇ ਫ਼ਲੋਟ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
(ਪੀਐਰੇ ਫ਼ਲੋਟ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਪਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ)
 
'''ਪੀਐਰੇ ਫ਼ਲੋਟ''' [[ਫ਼ਰਾਂਸ]] ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਪਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
 
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਲੋਕ]]