"ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
| Caption2 = <small>Cerebral lobes: the [[frontal lobe]] (pink), [[parietal lobe]] (green) and [[occipital lobe]] (blue)</small>
| ImageMap =
| MapCaption =
| Precursor = [[ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ]]
| System = [[ਮੱਧ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ]]<br />[[ਨਿਊਰੋਇਮੀਊਂਨ ਸਿਸਟਮ]]
| Artery = [[ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਾਿਟਡ ਜੰਮ]], [[ਵਰਟੀਵਰਲ ਜੰਮ]]
| Vein = [[ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਠ]], [[ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿਮਾਗੀ ਨਾੜੀ]], ਬਾਹਰੀ ਨਾੜੀ <nowiki>ਨਾੜੀਆਂ: ([[ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਨਾੜੀ]] ਅਤੇ [[ਛੋਟੀ ਦਿਮਾਗੀ ਨਾੜੀ]], ਅਤੇ [[ਮੱਧ ਦਿਮਾਗੀ ਨਾੜੀ]]), [[ਬੇਸਲ ਨਾੜੀ]], [[ਟਰਮੀਨਲ ਨਾੜੀ]], [[ਕੋਰੋਇਡ ਨਾੜੀ]], [[ਸੇਰੇਬੇਲਰ ਨਾੜੀ]]</nowiki>
| Nerve =
| Lymph =