"ਮੋਤੀ ਬਾਗ਼ ਮਹਿਲ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

==ਗੈਲਰੀ==
<gallery>
Bust of Yadavindra Singh.jpg|Bustਮਹਾਰਾਜਾ ofਯਾਦਵਿੰਦਰ Maharajaਸਿੰਘ Yadavindraਦਾ Singhਅਰਧ-ਬੁੱਤ
A Painting at New Moti Bagh Palace, Patiala.jpg|ਨਵੇਂ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਮਹਿਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਖੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ
A Painting at New Moti Bagh Palace, Patiala 05.jpg|Aਨਵੇਂ Paintingਮੋਤੀ atਬਾਗ Newਮਹਿਲ, Motiਪਟਿਆਲਾ Baghਵਿੱਖੇ Palace,ਇੱਕ Patialaਪੇਂਟਿੰਗ
A Painting at New Moti Bagh Palace, Patiala 04.jpg|Aਨਵੇਂ Paintingਮੋਤੀ atਬਾਗ Newਮਹਿਲ, Motiਪਟਿਆਲਾ Baghਵਿੱਖੇ Palace,ਇੱਕ Patialaਪੇਂਟਿੰਗ
A Painting at New Moti Bagh Palace, Patiala 03.jpg|Aਨਵੇਂ Paintingਮੋਤੀ atਬਾਗ Newਮਹਿਲ, Motiਪਟਿਆਲਾ Baghਵਿੱਖੇ Palace,ਇੱਕ Patialaਪੇਂਟਿੰਗ
A Painting at New Moti Bagh Palace, Patiala 02.jpg|Aਨਵੇਂ Paintingਮੋਤੀ atਬਾਗ Newਮਹਿਲ, Motiਪਟਿਆਲਾ Baghਵਿੱਖੇ Palace,ਇੱਕ Patialaਪੇਂਟਿੰਗ
</gallery>