"ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
{{Use dmy dates|date=March 2013}}
{{Infobox identifier
| name = Internationalਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ Standardਸਟੈਂਡਰਡ Bookਬੁੱਕ Numberਨੰਬਰ
| image = EAN-13-ISBN-13.svg
| image_caption = A 13-digit ISBN, 978-3-16-148410-0, as represented by an [[International Article Number (EAN)|EAN-13 bar code]]
|-
| <tt>0-943396-04-2</tt>
| [[ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ]] ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ
| ਵਿਲਮੈਨ-ਬੈਲ
|-
== ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ==
 
=== ਆਈ. ਐਸ. ਬੀ. ਐਨ. 10 ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ===
For example, for an ISBN-10 of 0-306-40615-2:
 
Formally, we can say:
 
=== ਆਈ. ਐਸ. ਬੀ. ਐਨ. 10 ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ===
<source lang="C">
// Returns ISBN error syndrome, zero for a valid ISBN, non-zero for an invalid one.
</source>
 
=== ਆਈ. ਐਸ. ਬੀ. ਐਨ. 13 ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ===
Formally, using modular arithmetic, we can say:
 
Formally, the ISBN-13 check digit calculation is:
 
=== ਆਈ. ਐਸ. ਬੀ. ਐਨ.-10 ਤੋਂ ਆਈ. ਐਸ. ਬੀ. ਐਨ.-13 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ===
 
== ਹੋਰ ਦੇਖੋ ==
* ASIN (Amazon Standard Identification Number)
* CODEN (serial publication identifier currently used by libraries; replaced by the ISSN for new works)
1,517

edits