"ਇਜ਼ਰਾਇਲ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
|image_map2 =Israel - Location Map (2012) - ISR - UNOCHA.svg
|alt_map =Projection of Asia with Israel in green
|capital =[[Jerusalemਜੇਰੂਸਲਮ]]  (''internationally unrecognized'')
|latd=31|latm=47|latNS=N|longd=35|longm=13|longEW=E
|largest_city =capital
|government_type =[[Unitary state|Unitary]] [[parliamentary republic]]
|leader_title1 =[[ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ|ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ]]
|leader_name1 =[[Reuvenਰਿਉਵਨ Rivlinਰਿਵਲਿਨ]]
|leader_title2 =[[ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ|ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ]]
|leader_name2 =[[Benjamin Netanyahu]]