ਪੈਨਕਰੀਅਸ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
No edit summary
No edit summary
ਲਾਈਨ 1:
[[File:Suckale08FBS_fig1_pancreas_development Punjabi.jpg|thumb|300x300px|ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚਿੱਤਰ, ਜੋ ਪੈਨਕ੍ਰਿਸਪੈਨਕਰੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਠੀਏ ਅਤੇ ਵੈਨਟਰਲ ਕਲੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਪਕਵਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੈਨਟਰਲ ਕਲੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਨਾਲੀ (ਤੀਰ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਠੀਏ ਵਲੋਂ ਸੰਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਵੈਨਟਰਲ ਲੋਬ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤਿਆਵਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।]]
ਪੈਨਕਰੀਸ ([[ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ]]:Pancreas) ਕਸ਼ੇਰੁਕੀਹੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਚਣ ਅਤੇ ਅੰਤ:ਸਰਾਵੀਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ [[ਇੰਸੁਲਿਨਇਨਸੁਲਿਨ]], [[ਗਲੁਕਾਗੋਨ]], ਅਤੇ [[ਸੋਮਾਟੋਸਟਾਟਿਨ]] ਵਰਗੇ  ਕਈ ਜਰੂਰੀਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਸ ਕੱਢਣੇਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹਿ:ਸਰਾਵੀਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਗਰੰਥਿਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਚਕ ਕਿੰਵਕਐਨਜਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਘਵਾਂਤਰਲਘੂ-ਆਂਤੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਕਿੰਵਕ ਐਨਜਾਈਮ ਕਾਰਬੋਹਾਇਡਰੇਟਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਜਮਹਹਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ  ।ਹਨ।
== ਗੈਲਰੀ ==
<gallery>