ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਸਫ਼ਾਈ, ਸੁਧਾਰ
ਸਫ਼ਾਈ, ਸੁਧਾਰ
ਸਫ਼ਾਈ, ਸੁਧਾਰ
ਲਾਈਨ 34:
ਪੱਛਮ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੋਂ ਨੇ ਸੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਰਾਕੁ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਸੰਘ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਸਲੈਂਡ , Liechtenstein ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਵੀਟਜਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਦਵੀਪਕਸ਼ੀਏ ਸਮੱਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਯੋ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ।
 
ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
 
== ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤ ==