"ਭੁਜੰਗੀ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
Image:Nerodia sipedon shedding.JPG|ਕੁੰਜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੱਪ।
Image:Carpet snake.jpg|[[ਮੁਰਗੀ]] ਨਿਗਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਜਗਰ।
Image:Eierschlange frisst Zwergwachtelei.jpg|ਅਫ੍ਰੀਕਾਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ [[ਅੰਡਾ|ਅੰਡੇ]] ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ।
Image:Baumpython.jpg|ਅਫ੍ਰੀਕਾਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਜਗਰ ਸੱਪ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
Image:Ophiophagus hannah2.jpg|ਇੱਕ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆਬਾਲਗ ਕਿੰਗ ਕੋਬਰਾ।
image:Bandedkrait.jpg|ਇੱਕ ਸੂੰਦਰ ਕਰਇਤ [[ਸੱਪ]]।
Image:Indiancobra.jpg|[[ਭਾਰਤ|ਭਾਰਤੀ]] [[ਨਾਗ]]।