"ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਅਨੁਵਾਦ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
{{redirect|Wikipedia:TIE|strong national ties to a topic|Wikipedia:TIES}}
 
{{notice|'''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ?'''<br/>}}
*ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ [[Wikipedia:ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਮੰਗਦੇ ਸਫ਼ੇ]] ।
*ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਦੇਖੋ [[Wikipedia:ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ|ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ]]
}}
 
== ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ==