"ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਅਨੁਵਾਦ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
*ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਲੇਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਈਡਬਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਕਸੈੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ।
*ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਬਤ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਪੜਦੇ ਰਹੋ ।}}
{{Notice|ਨਵਾਂ [[Special:ContentTranslation|ਅਨੁਵਾਦ ਔਜ਼ਾਰ]] ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਵੇ? }}
{{Translation department}}