"ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਅਨੁਵਾਦ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

== ਲਾਇਸੰਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ==
== ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ==
[[File:Content Translation Screencast (English).webm|thumb|500px|[[Special:ContentTranslation|ਸਮੱਗਰੀ ਅਨੁਵਾਦ]] ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ|right]]
=== ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚੋ ===
 
== ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ==
== ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਹਿਯੋਗ ==